Need a website? Free website templates by professional designers.
Slider

Usługi

Bazując na długoletniej znajomości rynków na kontynencie euroazjatyckim (Europa Zachodnia, Rosja, kraje bałtyckie, Indie) oferujemy doradztwo w kojarzeniu firm poszukujących rozwiązań biznesowych oraz kontaktów handlowych.

Oferujemy również:

  • Doradztwo w zakresie technologii zabezpieczeń produktów poligraficznych.
  • Pomoc w kreowaniu wizerunku marki za pomocą technologii holograficznych.
  • Adaptację dla potrzeb marketingu technologii wykorzystujących ukryte elementy optyczne.
  • Specjalne papiery zabezpieczone