Need a website? Free website templates by professional designers.
sliders1
sliders2
sliders3
sliders4
sliders5
sliders6
sliders7
sliders8
sliders9
sliders10
sliders11
sliders12
sliders13
sliders14
sliders15
sliders16
sliders18
sliders19
sliders20
sliders21
sliders22
sliders23
sliders27
sliders28
sliders29
sliders30
sliders32
sliders33
sliders34
sliders35
sliders31
sliders26
sliders25
sliders24
sliders17

Usługi

Bazując na długoletniej znajomości rynków na kontynencie euroazjatyckim (Europa Zachodnia, Rosja, kraje bałtyckie, Indie) oferujemy doradztwo w kojarzeniu firm poszukujących rozwiązań biznesowych oraz kontaktów handlowych.

Oferujemy również:

  • Doradztwo w zakresie technologii zabezpieczeń produktów poligraficznych.
  • Pomoc w kreowaniu wizerunku marki za pomocą technologii holograficznych.
  • Adaptację dla potrzeb marketingu technologii wykorzystujących ukryte elementy optyczne.
  • Specjalne papiery zabezpieczone